„Człowiek masowy odnosi się lekceważąco do zasad i do tradycji, ponieważ nie rozumie ich sensu.”

Znaczenie pierwotne, powiązane z łacińskim czasownikiem eligere, oznaczającym czynności wybierania, czyli dokonywania wyboru jest sensem określenia nazwy klubu.

Celem naszej struktury zwanej „elitą” nie jest zaspokojenie czyjejś ambicji albo próżności. Elitarność grupy w naszym mniemaniu oznacza wybór i jednocześnie zobowiązanie do propagowania konkretnej misji. Gotowość do realizacji przesłania przede wszystkim wobec innych. Autorytet moralny i uczciwość członków jest podstawowym wyznacznikiem weryfikacji i wyboru. Z takim zatem przesłaniem przystępujemy do określania tożsamości naszego klubu i budowy jego struktury.